Posts Tagged as "Tagalog"

Mayrong bagong balita na palabas ang posibleng pagkaantala sa mga traks na walang emisyon sa Port of Long Beach

Oct. 22, 2020 / By
Tags: , , ,

Habang ang Port of Long Beach ay may pag-unlad sa pagbaba ng mga emisyon, pakiramdaman ng mga madaming mamamayan na hindi sapat ang nagawa nila para mabawasan ang kanilang epekto sa mga pamayanan.