Teodora Custodio

Posts by Teodora Custodio:

Water emits from a faucet.

Want to help conserve water? Here’s why you should, and how you can do so in Long Beach

Apr. 21, 2021 / By
Tags:

Water conservation can’t be done alone, but you can still make choices to help. Here’s a few ways to do so.

Mayrong bagong balita na palabas ang posibleng pagkaantala sa mga traks na walang emisyon sa Port of Long Beach

Oct. 22, 2020 / By
Tags: , , ,

Habang ang Port of Long Beach ay may pag-unlad sa pagbaba ng mga emisyon, pakiramdaman ng mga madaming mamamayan na hindi sapat ang nagawa nila para mabawasan ang kanilang epekto sa mga pamayanan.

New reporting shows possible delay in transition to zero-emission trucks at the Port

Sep. 14, 2020 / By
Tags: , , , ,

While the Port of Long Beach has made strides in decreasing emissions, many residents say they have not done enough to reduce their impact on communities.